Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Xây dựng số Phú Hưng (“Phú Hưng”) vận hành xaydungphuhung.vn và có thể vận hành các trang web khác. Chính sách của Phú Hưng là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập. Chính sách quyền riêng tư này đặt ra các nguyên tắc quản lý việc sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Phú Hưng.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 09 năm 2023

Thay đổi thông báo về quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này sẽ được xem xét và cập nhật nếu được yêu cầu tối thiểu 12 tháng một lần.

Phú Hưng khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Thông báo về quyền riêng tư của trang. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ sửa lại ngày “Có hiệu lực” ở đầu tuyên bố này và chúng tôi có thể cung cấp thông báo bổ sung, chẳng hạn như trên trang chủ của trang web Phú Hưng hoặc qua địa chỉ email mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn.

Những gì chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Phú Hưng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của chúng tôi, như được nêu chi tiết bên dưới.

Phú Hưng thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý Dữ liệu cá nhân, là dữ liệu nhận dạng, liên quan đến, mô tả hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý với một người cụ thể. Đối với tất cả các chủ đề dữ liệu, điều này có thể bao gồm:

 • Thông tin nhận dạng: Thông tin nhận dạng bao gồm tên, địa chỉ bưu điện hoặc e-mail, số điện thoại hoặc số fax, số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe, thông tin sinh trắc học.
 • Thông tin cá nhân: Tên, chữ ký, Số an sinh xã hội, địa chỉ, giấy tờ tùy thân của chính phủ, thông tin tài chính như tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thông tin bảo hiểm y tế, thông tin giáo dục.
 • Thông tin liên hệ của doanh nghiệp bao gồm chức danh công việc, bộ phận và tên tổ chức, địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ email, số điện thoại di động.
 • Tên người dùng và mật khẩu được sử dụng để truy cập các tài nguyên mạng nội bộ của Phú Hưng, chẳng hạn như Đăng nhập đối tác của chúng tôi trên trang web.
 • Hoạt động của khách truy cập trang web bao gồm địa chỉ IP, danh tính của nhà cung cấp dịch vụ Internet, tên và phiên bản hệ điều hành, tên và phiên bản trình duyệt, ngày giờ truy cập, các trang đã truy cập. Dữ liệu này có thể được tổng hợp sao cho danh tính cá nhân đã bị xóa.
 • Thông tin sinh trắc học: Đặc điểm di truyền, sinh lý, hành vi, sinh học, mô hình hoạt động, dấu vân tay, quét mắt, dữ liệu sức khỏe hoặc tập thể dục.
 • Thông tin vị trí địa lý: Vị trí thực tế, chuyển động và số nhận dạng duy nhất của thiết bị di động.
 • Hình ảnh qua video giám sát.
 • Thông tin tài chính bao gồm thông tin tài khoản tài chính được sử dụng cho mục đích thanh toán và/hoặc thông tin có thể có trong báo cáo người tiêu dùng, thông tin tài khoản ngân hàng.
 • Thông tin liên hệ để được giới thiệu.
 • Thông tin việc làm: lịch sử việc làm, số lượng nhân viên, đánh giá hiệu suất, tiền lương và phúc lợi, thông tin chăm sóc sức khỏe, thông tin liên hệ khẩn cấp.
 • Thông tin lớp được bảo vệ: Tuổi, chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, quốc tịch, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân, thông tin khuyết tật, giới tính, thông tin di truyền, tình trạng quân nhân hoặc cựu chiến binh.

Đối với trẻ em

Các dịch vụ của Phú Hưng không hướng tới những người dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con họ đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của cha mẹ, họ nên liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ phuhungquynhon@gmail.com. Nếu chúng tôi biết rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của mình.

Cách chúng tôi thu thập thông tin

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về chuyến thăm của bạn.

Trực tiếp từ khách hàng, nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, nhân viên và người xin việc.

Từ bên thứ ba bao gồm nhà thầu, nhà thầu phụ, cơ quan chính phủ.

Tại sao chúng tôi thu thập nó

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân để tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. Phú Hưng chỉ thu thập lượng dữ liệu cá nhân tối thiểu cần thiết để thực hiện các hoạt động này. Những hoạt động này bao gồm:

 • Thực hiện các hoạt động kinh doanh, bao gồm cả việc hoàn thành các dịch vụ của chúng tôi.
 • Tiến hành các hoạt động tiếp thị và quảng cáo, bao gồm trả lời các câu hỏi về sản phẩm hoặc dịch vụ của Phú Hưng, cung cấp các ưu đãi và thông tin (được pháp luật cho phép) về các sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện do Phú Hưng cung cấp.
 • Cải thiện chức năng, bảo mật và khả năng sử dụng trang web của Phú Hưng.
 • Bảo mật, bao gồm giám sát các cổng đăng nhập để truy cập, xác thực danh tính và ngăn chặn gian lận.
 • Thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng.
 • Quản lý các mối quan hệ của nhân viên, bao gồm cả việc quản lý các lợi ích.
 • Xử lý đơn xin việc, bao gồm cả điều tra lý lịch.
 • Xác thực danh tính để bảo mật để cho phép truy cập vào cơ sở và địa điểm làm việc của Phú Hưng.
 • Tuân thủ luật pháp hoặc quy định hiện hành.

Phú Hưng sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân mà nó thu thập cho các mục đích khác với những mục đích được mô tả ở trên mà không thông báo cho chủ thể dữ liệu được xác định bởi dữ liệu.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn đã cung cấp để tiến hành các hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ thông tin

Phú Hưng có thể chia sẻ thông tin này với:

Các đơn vị khác được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung của Phú Hưng, bao gồm tất cả các đơn vị liên kết sử dụng nhãn hiệu Phú Hưng®

 • Nhà cung cấp
 • Các nhà cung cấp dịch vụ
 • Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ
 • Chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương

Cho các mục đích của:

 • Thực hiện các nghĩa vụ thương mại, hợp đồng, pháp lý và quy định của Phú Hưng.
 • Đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu hợp pháp khác của cơ quan công quyền và để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.
 • Điều tra các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật hoặc quy định. Tập trung các hoạt động quản trị, bảo trì CNTT và bảo mật CNTT của Phú Hưng.
 • Cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện của Phú Hưng.

Bất kỳ bên thứ ba nào nhận thông tin cá nhân từ Phú Hưng chỉ có thể xử lý thông tin theo các thỏa thuận hoặc điều khoản hợp đồng xử lý dữ liệu hiện hành yêu cầu bên thứ ba bảo vệ dữ liệu và xử lý dữ liệu theo cách phù hợp với luật, quy định hiện hành về quyền riêng tư và quy định của Phú Hưng. chính sách và thực tiễn.

Liên kết của bên thứ ba

Các trang web của Phú Hưng có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Phú Hưng và không nằm trong Chính sách quyền riêng tư này. Phú Hưng không chịu trách nhiệm về tính sẵn có, nội dung hoặc tính chính xác của các chính sách của bên thứ ba cũng như không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật của các trang web, sản phẩm, dịch vụ hoặc hàng hóa khác có thể được liên kết với các trang web của Phú Hưng. Phú Hưng khuyến khích tất cả người dùng trang web của mình xem lại chính sách quyền riêng tư được đăng trên (và tất cả) trang web này.

Cách chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn

Phú Hưng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của bạn.

Bộ nhớ (ổ cứng)

Các biện pháp bảo mật mà Phú Hưng sử dụng khác nhau tùy theo mức độ nhạy cảm của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, xử lý và lưu trữ cũng như tình trạng công nghệ hiện tại. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt chúng tôi cũng có các biện pháp bảo mật thích hợp.

Giữ lại

Phú Hưng chỉ lưu giữ Dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, trừ khi pháp luật yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn hoặc không bị cấm.

Nếu bạn đã đồng ý xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, Phú Hưng sẽ giữ lại và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình (“chọn không tham gia”), trừ khi Dữ liệu cá nhân phải được lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc quy định.

Nếu Phú Hưng chưa nhận được sự đồng ý tham gia của bạn, Phú Hưng sẽ xóa Dữ liệu cá nhân của bạn sau khi mục đích thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân đó đã được hoàn thành và khoảng thời gian thích hợp để lưu trữ tài liệu và sao lưu Dữ liệu cá nhân đó đã hết.

Xử lý

Dữ liệu sẽ được hủy hoặc xử lý một cách an toàn khi không còn cần thiết phải giữ lại dữ liệu nữa.

Bảo vệ

Phú Hưng có sẵn các chính sách bảo mật nhằm đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của tất cả Dữ liệu cá nhân. Phú Hưng có sẵn các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ chống lại việc xử lý Dữ liệu cá nhân trái phép hoặc bất hợp pháp cũng như chống lại sự mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng vô tình đối với Dữ liệu cá nhân do Phú Hưng nắm giữ hoặc xử lý. Nếu Phú Hưng chuyển tiếp Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào, Phú Hưng yêu cầu các bên thứ ba đó phải có sẵn các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và luật hiện hành.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn

Bạn có một số quyền nhất định đối với việc thu thập, sử dụng hoặc phổ biến thông tin cá nhân của bạn.

Quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân của bạn

Quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu bản sao Dữ liệu cá nhân của mình.

Quyền sửa chữa

Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của mình.

Quyền xóa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Quyền từ chối liên lạc

Bạn có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị. Chúng tôi cung cấp liên kết hủy đăng ký trong một số thông tin tiếp thị nhất định. Bạn cũng có thể yêu cầu từ chối nhận thông tin tiếp thị thông qua quy trình yêu cầu quyền của chủ thể dữ liệu.

Cách gửi yêu cầu về quyền của chủ thể dữ liệu:

Bạn có thể thực hiện quyền chủ thể dữ liệu của mình bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

Email: phuhungquynhon@gmail.com

Số diện thoại: 093 7671 789 (phụ trách quản lý dữ liệu tại xaydungphuhung.vn)

Thư tay gửi về địa chỉ: Lô 17, KĐT An Phước, đường Tây Sơn, p. Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn trước khi hoàn thành các yêu cầu này. Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin trong yêu cầu của bạn để chúng tôi có thể xác định hợp lý hồ sơ của chúng tôi về bạn và những hành động mà bạn yêu cầu chúng tôi thực hiện liên quan đến dữ liệu của bạn.

Cách chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu về quyền đối tượng dữ liệu của bạn

Phú Hưng sẽ trả lời như mô tả bên dưới:

Phú Hưng sẽ cung cấp thông tin được yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi có yêu cầu có thể xác minh được và bạn sẽ nhận được thông báo nếu Phú Hưng cần thêm 30 ngày để phản hồi.

Phú Hưng sẽ cung cấp phản hồi miễn phí cho các yêu cầu truy cập dữ liệu ở định dạng bằng văn bản, dễ sử dụng để di chuyển dữ liệu và miễn phí cho người tiêu dùng sau khi Phú Hưng nhận được yêu cầu hợp lệ.

Bạn sẽ nhận được thông tin được yêu cầu bằng tài khoản của bạn, bằng điện tử hoặc qua thư.

Phú Hưng sẽ không cung cấp cho bạn những thông tin cá nhân cụ thể nếu việc tiết lộ sẽ tạo ra rủi ro đáng kể, rõ ràng và hợp lý đối với tính bảo mật của thông tin cá nhân, tài khoản của bạn với doanh nghiệp hoặc tính bảo mật của hệ thống hoặc mạng của Phú Hưng.

Phú Hưng sẽ thông báo cho bạn khi dữ liệu bị xóa.

Có thể có những trường hợp Phú Hưng phải từ chối yêu cầu đã được xác minh của bạn do xung đột với luật tiểu bang, luật liên bang hoặc ngoại lệ đối với luật quyền riêng tư hiện hành. Nếu Phú Hưng phải từ chối một yêu cầu tương ứng, bạn sẽ được thông báo và đưa ra cơ sở để từ chối. Nếu yêu cầu chỉ bị từ chối một phần, Phú Hưng sẽ tiết lộ thông tin khác mà bạn tìm kiếm.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Nếu bạn có bất kỳ quan ngại hoặc thắc mắc nào về bất kỳ điều gì trong Thông báo về quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Công ty Cổ phần Xây dựng số Phú Hưng.

Chúng tôi được đăng ký tại tỉnh Bình Định.

Địa điểm kinh doanh chính của chúng tôi

Xây dựng số Phú Hưng

Lô 17 KĐT An Phước, đường Tây Sơn

Tp Quy Nhơn, Bình Định, 55000

Đối tác chiến lược

Zalo
Messenger